Pranešimai

BALANDŽIO SKAITINIAI

YPATINGA SELĖS IŠMINTIS - Ruth Hogan

SEPTYNI EVELINOS HUGO VYRAI — Taylor Jenkins Reid

PO RAUDONU DANGUM - Mark Sullivan

ŽUVELE, NERK! - Charli Howard

MIESTELIO ROMANSAS - Grigorijus Kanovičius

JOJO MOYES: daugelio primiršta rašytoja

MANO BRANGIOJI ŽMONA - Kimberly Belle

TOLIAU NEI VANDENYNAS — Narius Kairys

TEN, KUR GIEDA VĖŽIAI - Delia Owens

KOVO SKAITINIAI